Klimatické podmínky v Maďarsku lze charakterizovat jako kontinentální, přičemž Karpatské pohoří částečně tlumí větší výkyvy v počasí. Klima i množství srážek jsou optimální pro pěstování vinné révy po celé zemi. Maďarsko eviduje přibližně 100 tisíc hektarů vinic, což zhruba odpovídá ploše vinic Německa, Austrálie, Bordeaux, nebo pětinásobku vinic ČR. Co se týče půdních typů ve vinařských oblastech, Maďarsko je obzvlášť rozmanitou zemí. Nejsou výjimkou ani půdy bohaté na vulkanické horniny (Tokaj, Badacsony, Somló) a jejich tzv. tufy ze zkamenělého popela (Tokaj, Eger), dále vápencové (např. Villány, Eger, Etyek-Buda), slídové (Sopron), sprašové (např. Szekszárd, Balaton), hlinité (např. Villány, Balatonboglár), písečné (Kunság) atd.

Vinařské oblasti

V Maďarsku je zaregistrováno celkem 22 vinařských oblastí seskupených do pěti větších celků.

Ve skupině Severního Maďarska najdeme čtyři podoblasti na jižních svazích hor Mátra, Bükk a Tokaj, které jsou většinou i podle těchto hor pojmenovány: Mátra, Eger, Bükk a Tokaj. Blízko řeky Dunaj a severních hranic země se nachází další skupina vinařských oblastí Severní Zadunají.

Sem řadíme Ászár-Neszmély těsně při řece, Etyek-Buda v okolí hlavního města, oblast Mór na jižních svazích hory Vértes, oblast Pannonhalma kolem stejnojmenného opatství, a oblast Sopron v blízkosti Neziderského jezera (Fertő tó / Neusiedler See) a rakouského Burgenlandu.

Další významnou skupinu vinařských oblastí najdeme kolem jezera Balaton. Sem patří podoblasti Balatonfelvidék, Badacsony a Balatonfüred-Csopak na severním břehu, Balatonboglár na jižním břehu, Zala a Somló v blízkém, spíše západním okolí jezera. Skupina vinařských oblastí Jižního Zadunají v poslední době vybudovala velkou prestiž hlavně díky nejjižnější maďarské oblasti Villány.

Velký talent dokazují i trochu severnější vinaři ze Szekszárdu. V zahraničí zatím méně známé podoblasti této skupiny jsou pak Tolna a Pécs. Plochou vinic a množstvím vyrobeného vína jasně vede skupina podoblastí na velké jižní nížině Alföld, na východ od Dunaje. Sem patří Csongrád, Hajós-Baja a obrovská podoblast Kunság.